Filozofija ponedeljkom: filozofirajmo o životu

filozofija

Jedan od dražih predmeta u srednjoj školi bila mi je filozofija. Verujem da su tome značajno doprinela predavanja profesorke, koja su mi uvek bila interesantna (to sam zapravo shvatila na fakultetu, jer sam i tamo imala isti predmet, ali nije mi ostao u sećanju kao jedan od zanimljivijih).   Međutim, ono što filozofiju zapravo čini zanimljivom (bar u mom slučaju) su sva ta različita mišljenja o istoj stvari. Ukoliko vam predavanja iz filozofije nisu bila naročito interesantna ili biste želeli da čitate o filozofiji, preporučujem vam knjigu Sofijin svet. Ovo nije tipična školska knjiga koja vam samo servira činjenice, već je tu Sofija, devojčica sa kojom ćete zajedno prolaziti kroz svet filozofa i filozofije.

Voleli je mi ili ne, činjenica je da nam je filozofija dosta puta bila od pomoći da protumačimo svet koji nas okružuje, zar ne? Svi smo bar jednom filozofirali o nekoj stvari ili preispitivali svoje odluke/postupke/stavove. Zbog toga, danas za temu biram neke od misli velikih filozofa koje će nam poslužiti da razumemo život. Bar donekle.

Kada otkrivaš u sebi drugu osobu, to je zaljubljenost. A otkrivanje sebe u drugoj osobi, to je ljubav.
(Aristotel)

– Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim. (Demokrit)

– Mnoge su stvari užasne, ali ništa nije užasnije od čoveka. (Sofokle)

– Videti pijanca je lekcija onima koji bi mogli pasti u iskušenje i izgubiti svoju trezvenost. (Anakars)

– Manje uživamo u onome što smo postigli nego u onome čemu se nadamo. (Žan Žak Ruso)

– Mi smo ono što činimo. (Aristotel)

– Postoji samo jedno dobro, a to je znanje; i jedno zlo, a to je nezanje. (Platon)

– Treba više strahovati od ljubavi žene, nego od mržnje muškarca. (Sokrat)

– Zlato proveravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca ženom. (Pitagora)

– Daleko je najteže pobediti samog sebe. (Vergilije)

Leave a Reply

*