ANRI DE TULUZ-LOTREK

Grof, alkoholičar, kepec, neprilagodjen, ali nadasve vrsan umetnik. Svi ti opisi smešteni su u figuru gospodina o kome će danas biti reči. Anri de Tuluz-Lotrek. Rodjen je kao sin grofa Alfonsa i…